Czakramy albo energetyczne centrale są niczym drzwi obrotowe między materialnym i duchowym ciałem człowieka. Pomagają przenieść energię ze świata duchowego do fizycznego (w ciało człowieka ) i na odwrót. Na temat czakr napisano bardzo wiele. W dzisiejszych czasach nie jest tajemnicą, że takie centra energetyczne istnieją w ciele człowieka. Czakry trzymają balans energii, równoważą ciało fizyczne, duchowe i czynniki zewnętrzne. Od tej właściwej równowagi zależy zdrowie fizyczne, mentalne, jak i również rozwój duszy. Według wierzeń C. W. Leadbeatera czakry dzielą się na trzy grupy: fizyczne, mentalne, i duchowe. Następuje między nimi wymiana energii. Każdy jeden, z tych ośrodków energetycznych ma swoją szybkość i charakterystyczny dla siebie kolor. Niższe centra energetyczne - dolne czakry wibrują w niższych oktawach. Są związane z fizycznym ciałem człowieka i jego zapotrzebowaniem w codziennym życiu na Ziemi. Wyższe centra zaliczają się do duchowych, wibrują szybciej niż prędkość światła.

Poniżej wymienię siedem głównych czakr najbardziej poznanych przez człowieka, ulokowanych wzdłuż kręgosłupa od kości ogonowej, aż do czubka głowy.