Wszechświat jest dosłownie zalany energią. Wszystko jest energią. Jest ona obecna zarówno w ciałach stałych jak i eterycznych. Jedyna różnica tworząca podział to wysokość częstotliwości wibracji energetycznych. Tak więc wszystko pulsuje wibracjami i synchronicznie przepływa w swoim naturalnym rytmie jednocząc równocześnie wszystko we Wszechświecie. W świecie fizyki kwantowej świadomość człowieczeństwa tworzy rzeczywistość a twoja własna świadomość tworzy analogicznie twoją własną, indywidualną rzeczywistość. Tak więc twoja indywidualna rzeczywistość jest połączona energetycznie ze zbiorową świadomością, co tworzy jedność istnienia wszechświata. Świadomość zbiorowa została tak określona przez twórcę psychosyntezy, psychologa Roberto Assagioli (początek XX wieku):

„Nieświadomość zbiorowa to skumulowane środowisko psychiczne, które nas otacza. Zbiorowa nieświadomość to także to, co niesiemy pokoleniowo, i co pochodzi z rodzin i otaczającego środowiska, narodu i rasy. Z tego powodu pole świadomości indywidualnej osoby zawiera zawsze nieświadomość i to zarówno indywidualną jak i zbiorową”.

Dlatego twoja świadomość jest zasilana permanentnie przez programy zarówno twoje własne jak i rodziny, środowiska czy właśnie świadomości zbiorowej (lub nieświadomości zbiorowej jak nazywa Assagioli). Programy te kształtują twoje życie wiodąc cię w określonym kierunku. Zatem, jeśli nie podoba ci się droga, którą podążasz, będziesz musiał przyjrzeć się programom, które tworzą twoją rzeczywistość i postarać się je zmienić, ponieważ mają one ogromny wpływ na ciebie. Są wpisane w twoją podświadomość, w twoją codzienność i twoje reakcje na świat zewnętrzny, w twoje decyzje, sposób zachowania itd. 

W zależności od charakteru programu możesz być kierowany w stronę wspaniałych doświadczeń, pełnych kreatywnego tworzenia i miłości, ale również niestety może on być źródłem blokad, poczucia niespełnienia i wielu nieszczęść, które cię spotykają. Jeśli zauważasz powtarzające się frustracje, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tkwi w tobie coś negatywnego i głęboko zakodowanego. To właśnie jest program, który nie pozwala ci ruszyć do przodu i czuć się szczęśliwym a zmusza cię do ciągłego przemielania w głowie lęków i obaw czy samo-sabotażu.

Jednak nawet najbardziej negatywne programy można zmienić, można odciąć czy przeprogramować. Wtedy tworzą się nowe, ale tym razem pełne życia, radości i spełnienia. W ten sposób bardzo świadomie możesz podjąć pracę nad ogromną zmianą w swoim życiu. Wyobraź sobie jak może zmienić się twoje życie, kiedy nie masz w nim już programu ofiary? Albo programu biedy? Czy programu, że jesteś tylko delikatnym człowiekiem i twoje ciało musi chorować? To wszystko są programy, które wpajane poprzez wychowanie, środowisko czy media tworzą w tobie ograniczające przekonania. I to one kierują twoim życiem. Znacznie łatwiej jest żyć niosąc w sobie program zdrowia, obfitości, spełnienia i szczęścia.

W jakich obszarach pomagają deaktywacje?

- Pobudzają Świętą Geometrię w Tobie. Święta Geometria jest matematycznym prawem, które rządzi wszystkim co istnienie. Święta Geometria łączy umysł i serce; duch i materię; naukę i duchowość.

- Święta Geometria pozwala wyjść ze świadomości zbiorowej i zmienić program, w którym egzystujemy. To z kolei pomoże Ci w poprawieniu wszystkich obszarów życia: relacji, zdrowia, dobrobytu, zdolności psychicznych.

- Usuwają uzależnienia czy to od środków uzależniających czy od emocji, ludzi, dramatu id.

- Usuwają dotychczasowe programy psychiczne a więc odcinają od depresji, braku uznania, sabotażu siebie itd.

Więcej w zakładce: Rodzaje Deaktywacji 

Zmieniając swoje życie - zmieniasz świat.

Przekonasz się, że możesz szybko i łatwo zmienić swoje życie dzięki uzdrawiającej mocy deaktywacji.

Kiedy jedna osoba odłącza się od zbiorowej świadomości, odłącza dziesiątki tysięcy innych. Deaktywacje działają na poziomie podświadomości człowieka dzięki czemu możemy usunąć negatywne systemy wierzeń, co uwalnia z blokad, które uniemożliwiają realizację rzeczywistego potencjału bogactwa, miłości, sukcesu i szczęścia.