Każdy z nas posiada unikalną matrycę DNA, która pełni konkretne funkcje związane z rozwojem i replikacją organizmu poprzez podział komórek i syntezę białka. Stanowi dwuniciową cząsteczkę z długim łańcuchem nukleotydów. Służy jako magazyn genetycznych informacji o organizmie.

Ludzkość odchodzi od systemów uzdrawiania pochodzących z Ziemi, ponieważ one nie zapewniają uzdrowienia, które jest obecnie konieczne. Twoje DNA zmienia się, ponieważ żyjesz w środowisku wzrastającej energii Ziemi. To pozwala na Twoją modyfikację fizyczną, umysłową, chemiczną, duchową. Spójrz kim byłeś tysiące lat temu! A gdzie jesteś teraz. Ty też podążasz drogą ewolucji w swojej świadomości, zataczając pełne koło do Jedności. Twórcze źródło wciąż pracuje z tobą i dla ciebie. Zmieniasz się.

Jednakże w swojej drodze napotykasz na doświadczenia, które wytrącają cię z komfortu życia permanentnie wracając do starych utartych ścieżek siebie. Do starych znanych błędów.

Przez lata obserwując i wsłuchując się w twój głos, słyszę jak nie jest łatwo wyjść z zaklętego kręgu powielania bólu. Czasem przyjmuje postać otwartej rany, która boli a czasem cichutkiego głosu, którego często nawet nie słyszysz. Podstawowy aspekt tego cierpienia jest związany z całym bólem początków. W procesie terapeutycznym wielokrotnie sięgamy po początek. Do dzieciństwa, do niedoborów czy kompensat płynących z tego okresu pamięci. A co, jeśli to nie wystarcza? Jeśli nie jesteś tylko swoimi rodzicami, swoim rodzeństwem. Jeśli nie o ten początek w ogóle chodzi.

Jeśli popatrzymy szerzej, z większej perspektywy istnienia, to musimy spojrzeć głębiej, bardziej i szczerze jak mocno jest w nas zakorzeniony program początku wszystkiego. Doskonale znamy hermetyczne tezy: jak na górze tak na dole, że człowiek jest kopią tego co makro. Nasz wewnętrzny świat wyraża ten zewnętrzny świat. Ale co to tak naprawdę oznacza?

Już od dłuższego czasu wyciągam wniosek, że życie na Ziemi jest związane ze zrzuceniem jarzma ograniczającego w drodze do miłości. Nie, nie masz wolnej woli. Twoje życie jest sumą decyzji, w których manifestujesz siebie w próbach uwolnienia od ograniczenia w drodze do wolności. Jedynie próbami, ponieważ nawet sam koncept uwalniania jest również sam w sobie zapętlony. Owszem, każdy z nas ma inny rodzaj braku wolności. Inny rodzaj zniekształcenia postrzegania siebie. Inny deficyt. Ale on zawsze jest, bez względu na to czy go dostrzegasz czy nie.

Ludzkie ciało zawiera w swoim DNA 64 kodony, ale u normalnego człowieka tylko 20 z nich jest aktywnych. Reszta tkwi w stanie inercji, z wyjątkiem trzech, które zawierają program startu i zatrzymania. W latach 80 tych lekarze z UCLA zbadali pewnego chłopca chorego na AIDS. Badano go w chwili narodzin, potem po upływie sześciu miesięcy i ponownie, kiedy skończył rok. Chłopiec wciąż był chory. Kolejne badania przeprowadzono kiedy chłopiec miał 5 lat. Okazało się wówczas, że wszelkie oznaki AIDS ustąpiły. Dziecko było zdrowe jakby nigdy nie chorowało. Przeprowadzono szczegółowe badania, łącznie z badaniem DNA. Badany chłopiec miał 64 kodony aktywne. Dzięki temu przeprowadził auto mutację, która doprowadziła do wyleczenia. Zresztą kolejne badania wykazały, że jest odporny na wszelkie choroby, a jego układ immunologiczny okazuje się 3000 razy silniejszy niż przeciętnego człowieka. Po jakimś czasie pojawiło się kolejne dziecko, które wyleczyło się z AIDS za pomocą aktywnych kodonów w liczbie 24, a tym samym uodporniło na znane choroby. Potem pojawiły się kolejne 100 a następnie 10000 takich przypadków. Uczeni z UCLA ocenili, że 1% mieszkańców świata dokonało takiej przemiany. Sądzą, że ok 55 milionów ludzi na Ziemi nie jest ludźmi według definicji DNA (stan na lata 2000). Tak wiele osób przechodzi obecnie przemianę, że zdaniem wielu jesteśmy obecnie świadkami narodzin nowej rasy, która jest odporna na choroby ziemskie. ( za D. Melchizedek)

Wydarzenia ostatnich lat są kolejnym dowodem, że w procesie ewolucji musimy mutować siebie i swoje DNA w procesie zmiany. Tak jak w latach 80 tych AIDS, tak i obecnie pandemia jest tym bodźcem, który pomoże wskoczyć mutacji genetycznej na kolejny poziom.

12 ścieżek naprawy DNA jest programem warsztatów, który już od dłuższego czasu siedział we mnie. Czułam ogromną potrzebę poszukania rozwiązań, które będą na miarę wielkości obecnego człowieka. Podzieliłam całość na cztery spotkania, na każdym z nich koncentrując pracę nad zmianą w 3 kolejnych paradygmatach DNA. Nie sposób tak szerokiego tematu przerobić na jednym spotkaniu głównie ze względu na czas, który potrzebujesz mieć, aby wypełnił się każdy temat w twoim ciele.

Część pierwszą nazwałam Drogą do Wolności, ponieważ będzie bardzo mocno pracowała z uwolnieniem się od starych programów:

  1. I Ścieżka DNA – Gwiazda Ziemi czyli Historia zniewolenia na Ziemi

A rozpocznijmy od początku. Czyli, nie przekształcimy w mojej ocenie skutecznie siebie, jeśli nie uwolnimy się od zniekształceń, które powstały na tym etapie. Pracując tak wiele lat energetycznie, doskonale widzę jak cały proces zmiany kwantowej odbywa się poprzez ukierunkowanie, które nadaje nasza wola. Czyli intencja zmiany. Intencja uleczenia. To nasze serce i rozum kieruje czy zarządza procesem. A co jeśli na początku naszego powstania były bardziej złożone intencje niż tylko czysta miłość? Jeśli tak założymy, to staje się dla nas jasne, że cały aspekt poczucia utknięcia w klatce życia bez radości, luzu, codziennego smakowania i spełnienia jest echem emocji może nawet w ogóle nie naszych. Totalna biologia mówi o programowaniu małego dziecka 18 miesięcy przed jego poczęciem. Czyli jakie było nasze programowanie 18 miesięcy przed poczęciem człowieka w ogóle. Zastanawiałaś się nad tym?

  1. II Ścieżka DNA – Korzenie czyli Obciążenia konceptem karmicznym

Karmieczne obciążenia i ich rola czy wpływa na rzeczywistość są nam powszechnie znane. Doskonale zdajemy sobie sprawę od zależności karmicznej w naszym obecnym życiu. Pracujemy nad uzdrowieniem karmy, nad zmianą czy po prostu wyrównaniem naszych doświadczeń i emocji. A co jeśli znowu w tym temacie zapętliliśmy się. Czuję, że to już czas uwolnienia się w ogóle od konceptu karmy i jej wpływu na nas. Skończmy przerzucać odpowiedzialność za swoją niemoc na karmę. Stańczy się odpowiedzialnymi, wolnymi jednostkami, które same określają siebie i swoje życie.

  1. III Ścieżka DNA – Sakralne połączenie z innymi a aspekt wykorzystania fizycznego i emocjonalnego

Kolejny ogromny temat, który wybrzmiewa w naszych ciałach. Wykorzystanie jest tak powszechne i posiada tak różne oblicza, że czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo nie umiemy stawiać granic, albo jak bardzo nasze ciało pamięta zły dotyk. Historia Ziemi, to również historia pełna przemocy fizycznej, molestowań, przekraczania wszelkich granic intymności. Pamięć komórkowa ciała to pamięta. Jesteśmy spięci, w niemocy w relacjach, czy w odczuwaniu pewnych uczuć. Powielamy toksyczne relacje nie mogąc wyjść z koła doświadczenia lub podświadomie uciekamy, bojąc się doświadczenia bliskości z drugim człowiekiem.

Dzięki wykorzystaniu różnych technik będziemy ściągać z twojego ciała obciążenia płynące z powyższych jakości. Droga do wolności jest obecnie konieczna. Wymaga zrzucenia z siebie starej powłoki rozumienia i widzenia siebie, przekształcenia tego, gdzie do tej pory nie byłaś gotowa sięgnąć. Będziemy pracować poprzez channeling, uwalnianie energetyczne, dezaktywowanie płaszczyzn, ale też zrzucanie fizyczne poprzez uruchomienie punktów w ciele fizycznym, które pozwolą na przełączenie. Każdy ma swój własny niepowtarzalny program siebie i swojego doświadczenia. Każdy jest również wyjątkowy w budowie swojego DNA. Odnalezienie tych punktów spustowych u ciebie będzie kluczem do twojego uwolnienia, do twojej zmiany. Proces uzdrowienia na każdej płaszczyźnie będzie uruchamiany, tak aby twoje ciało świetliste mogło utworzyć i aktywować twoje potencjały. A dzięki temu rozpocząć proces aktywowania dodatkowych kodonów DNA, które umożliwią ci cieszyć się zdrowym i szczęśliwym życiem.

Termin: 7-8 maja 2022

Miejsce: Kraków

Koszt: 450 zł

                                                         

serdecznie zapraszam

Jola