Każdy z nas ma swojego anioła jako opiekuna i stróża, który prowadzi nas poprzez życie, od narodzin aż do śmierci. Wierzymy w to gorąco będąc małymi dziećmi, gdyż mamy zdolność widzenia swych przyjaciół z nieba, z powodu czystej niczym nie zaburzonej aury. Lecz kiedy dorastamy, żyjemy zbyt racjonalnie zapominając co w życiu jest ważne i gdzie zaciera się granica pomiędzy światem mistycznym a materialnym. Zatracamy świadomość ich obecności i nie zauważamy owoców działań naszych osobistych aniołów-opiekunów. Wielu ludzi widziało swych opiekunów, wielu z nas potrafi dostrzec i nawet się z nimi komunikować.


Anioł Stróż potrafi rozpoznać naszą duszę , dba o nasze zdrowie i życie cielesne. Jednak sprawy doczesne podlegają jego opiece tylko o tyle, o ile w jakimś stopniu zależy od nich zbawienie człowieka. Liczba aniołów jest tak wielka, że nie ma dwóch sobie równych, a każdy z nich w inny sposób odbija doskonałość Bożą. Tradycja Kościoła ukazuje dziewięć chórów anielskich , które dzielą się na trzy hierarchie. Pierwszą hierarchię tworzą Serafini, Cherubini i Trony. Przebywają przed majestatem Bożym, kontemplując oblicze Stwórcy i darząc Go największą miłością. Druga hierarchia to z kolei chóry Panowania, Moce i Władze odpowiedzialne za harmonię funkcjonowania wszechświata. Trzecia zaś to Zwierzchności, Archaniołowie i Aniołowie opiekujący się królestwami, państwami, narodami i poszczególnymi ludźmi. Pierwsi z nich tworzą tzw.dwór Boży, drugie zarządy a trzecie to pokorni słudzy wykonawcy poleceń Najaśniejszego Stwórcy.Taki podział jest uznany za kanoniczny w naszej wierze chrześciańskiej wprowadzony przez św.Tomasza z Akwinu.

Najwięcej wiedzy zostało przekazane o Archaniołach a najznamienitszy z nich to Michał , który został Księciem Aniołów po strąceniu do piekieł Lucyfera. Dowodzi zastępami anielskimi, jest rządcą niebios, udaremnia plany nieprzyjaciela będąc aniołem śmierci, opiekunem kościoła na ziemi a jednocześnie jest aniołem skruchy , Boskiego miłosierdzia sprawiedliwości i uświęcenia. Drugi najznamienitszy Archanioł to Gabriel od Zwiastowania o narodzinach syna Zachariasza a potem Maryi o narodzinach syna Bożego, również bywa zwiastunem gniewu Bożego, co mówią Midrasze powiadając , że był odpowiedzialny za zrównanie z ziemią Sodomy i Gomory.Trzecim z najznamienitszych jest Rafał i symbolizuje Uzdrowienie Boże, jest patronem chorych, lekarzy i podróżnych. Umiłowanym zajęciem Archaniołów jest służba Bogu - nie ulegają namiętnościom, obce jest im służenie w imię interesu i pomagają niezależnie od tego czy ktoś ich prosi, ponieważ wolą Bożą jest pomaganie ludziom na ziemi i chronienia ich przed złem.

Jednak pokazują się nielicznym, którzy ich miłują i wzywają ich pomocy. Każdy z nas w dniu swych narodzin otrzymuje trzech aniołów; anioła urodzenia , godziny i wcielenia. Każdy z nich ma swoje zadanie, mają nam wskazać właściwe możliwości na naszej drodze życia od narodzin aż po śmierć. Anioły i ludzie współistnieją i współdziałają ze sobą od zarania dziejów.We wszystkim można odnaleźć istnienie i oddziaływanie duchowego królestwa. Jeśli zaufamy świetlistym przewodnikom i pomocnikom duchowym , poprowadzą Nas przez życie chroniąc , podając rękę gdy się "potkniemy", sprzyjając naszemu rozwojowi, pomyślności i szczęściu a jednocześnie otwierając nasze serca, abyśmy dojrzeli do duchowego rozwoju, do jedności z boskością poprzez czystą siłę i energię, która jest w każdym z Nas. Udzielą Wam pomocy w poszerzeniu własnych możliwości poprzez pracę nad nowym pojmowaniem bytu i doczesności. Wystarczy modlitwa , kontemplacja z naszymi opiekunami a nasze prośby zostaną wysłuchane i będziemy czuć ich opiekę ponieważ pragną dla nas wszystkiego co dobre, bo wiąże się ono z istnieniem sił niebiańskich z miejsca, z którego pochodzą.

Pamiętajcie, że każda wiedza przyczynia się do poznania Nas samych i polecam Wam serdecznie, byście nigdy nie przestawali zadawać pytań, bo wiele jest wątpliwości w każdym z nas. Ale również jest tyle samo odpowiedzi i dobrych aspektów z nauki o życiu, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie, innych na tym świecie i nie tylko. Objawienie nie ma początku ani końca i tym wprowadzeniem zapraszam do współpracy z nami.