Anielskie byty znali już mieszkańcy starożytnego Egiptu i Babilonii, wspomina o nich Stary Testament. Te uskrzydlone postaci mają za zadanie strzec ludzi od złego, ale nie tylko. Mają spisywać ludzkie uczynki, zarówno te złe, jak i dobre by potem przedstawić je na Sądzie Ostatecznym.
Są także po to by gloryfikować potęgę i dobroć Boga oraz przypominać ludziom o wierze. Zawsze działają w jego imieniu. W wielu religiach te stworzone przez Boga istoty są jego posłańcami i jednocześnie rozumieją człowieka, potrafią bronić go i strzec. Przedstawiane są najczęściej jako piękne, uskrzydlone ubrane w białe szaty osoby, często są to kobiety.
Są też anioły upadłe, złe postaci, które sprzeciwiły się woli Boga i zostały wygnane z nieba. Najpotężniejszym jest Lucyfer, wielki, zły, namawiający ludzi do najpodlejszych uczynków.


Każdy z nas zna modlitwę do Anioła Stróża, tego, który ma strzec nas przed złem, stać przy nas zawsze i nigdy nie opuszczać. Według angelologii, dogmatyki zajmującej się anielskimi bytami, każdy z nas ma swojego anioła, który strzeże nas od urodzenia do śmierci. W wielu religiach jest podobnie. W stróżów wierzą zarówno szamani, katolicy, jak i Żydzi. Według wielu takie opiekuńcze byty mogą pomóc nam w każdej sytuacji, wystarczy w nie mocno wierzyć i prosić je o wstawienie się za nami u Boga. Niektórzy twierdzą, iż wystarczy chwila medytacji i siły woli by wyraźnie poczuć ich obecność. Nigdy jednak nie można prosić o rzeczy, które mogłyby kogoś skrzywdzić.
„ Aniele Stróżu, wznieś mnie poprowadź i pokieruj mną, zabierz mnie w wieczyste królestwa światła i wspaniałości. Pozwól mi zrozumieć ,pozwól mi zobaczyć. Poprowadz mnie, pokieruj mną ,przenieś mnie w świetliste miejsca wiecznego bytu. Jestem gotowy(wa),teraz i zawsze, rozwijać się w świetle i wypełniać mój plan życiowy”
Anioły, można w nie wierzyć lub nie, jednak być może świadomość, że istnieją obok nas pomoże w walce z trudnościami losu. Anioły są obok, czy tego chcemy, czy nie zawsze podążają tam, gdzie ty i są w pobliżu. Chociaż nigdy nie postępują wbrew twojej wolnej woli, w każdej chwili są gotowi do niesienia pomocy. Wystarczy, jeśli o nią poprosisz. Wierząc ,że jest ktoś na kim nam zależy stajemy się lepsi bo mamy niewidzialne wsparcie u świetlistych przyjaciół, którzy zawsze są przy nas w dzień i w nocy.
Kiedy modlitwa jest naturalną częścią składową życia, wtedy życie staje się modlitwą. Kiedy życie staje się modlitwą wtedy wiemy, że nic w naszym życiu nie jest wyłącznie materią. (Anne Wilson Schaef)

Ludzie od zawsze pragnęli wierzyć, że nie są na świecie całkiem sami. Trwali więc w przekonaniu, że istnieją gdzieś istoty, które się nimi opiekują. Czy byli to bogowie, aniołowie, czy łaskawe dewy, miały spełniać podobną funkcję - dawać człowiekowi troskę i dbać o niego w najtrudniejszych chwilach. Dziś również wierzy się w dobre anioły, które mają być dobrotliwymi przedstawicielami samego Boga. To także postacie przepełnione dobrem, wrażliwością i ciepłem dla których nie ma granic ani ograniczeń i oddani są ludziom bezinteresownie. Do takich dobrych aniołów ludzie chcą się modlić, takie postaci proszą o pomoc i wierzą, że nie zostawią ich samych w najtrudniejszych chwilach. W biblijnej tradycji są podzielone na trzy najważniejsze grupy, Cherubiny, czyli te, które posiadają Bożą wiedzę, Serafiny, które przecenione są miłością oraz Trony, wyjątkowo posłuszne.