Metatron posiada klucze do Wszechświata i wszystkiego, co znajduje się w jego obrębie. Wszystko, co istnieje wokół, istnieje dzięki świętej geometrii, ponieważ jest ona kluczem do zrozumienia budowy wszechświata. Jest językiem stworzenia i podstawą wszelkiego życia. Jest także "DROGĄ DO ZROZUMIENIA tego kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz. Stanowi matrycę stworzenia; swoisty „pomost” między tym co widzialne i niewidzialne, objawione i nieobjawione, skończone i nieskończone. Wciąż powtarzające się geometryczne wzory stanowią podstawowe elementy budowy naszego ciała, wszystkich zwierząt, roślin, planet, układów słonecznych i galaktyk.
Wszystkie działania podlegają różnym wzorcom, a Święta Geometria opisuje ich prawa za pomocą kształtów, form i proporcji. Jest to uniwersalny język czystych prawd bazujący na wewnętrznym działaniu natury. Aby naprawdę pojąć Świętą Geometrię, musimy zrozumieć, że wszystko we wszechświecie składa się z energii, będącej w stanie nieustannej transformacji. Energię można zdefiniować w kategoriach jej częstotliwości, wibracji i harmonii. Wówczas okazuje się, że nawet struktura ludzkiego ciała opiera się na tych samych zasadach, które funkcjonują na wszystkich poziomach stworzenia.
Nasze ciała zawierają w sobie holograficznie wszystkie informacje o wszechświecie. Wiedzę geometryczną mamy „wrodzoną” i jesteśmy w naturalny sposób zestrojeni z „harmonicznymi wszechświata”, nie tylko za życia, ale również przed narodzeniem i po śmierci.
Święta Geometria pozwala nam bezpośrednio rozumieć "geometryczny system kodowania", którego używa Duch dla zamanifestowania wszelkiego Życia i Świadomości. Daje nam istotny wgląd w podstawy funkcjonowania ducha i materii - wgląd, który może być użyty zarówno do celów duchowych jak i naukowych. Pozwala nam uzdrowić bolesne rozdzielenie między duchowością i racjonalnym, naukowym rozumowaniem, które przenika współczesne społeczeństwo i życie naszej własnej duszy.

Święta Geometria jest powszechną główna nauką, dzięki której człowiek może zarówno zrozumieć i bezpośrednio czerpać z Boskich mocy. Na każdym poziomie egzystencji. – od poziomu subatomowego, poprzez formy ludzkiego ciała aż po poziom galaktyk – te same kluczowe wzorce powołują wszystko do istnienia.
Święta geometria nie jest jedynie kwestią wiedzy posiadanej przez starożytnych. Najważniejsze i przełomowe odkrycia naukowe nowoczesnego (modern) świata zostały dokonane przez naukowców odkrywających na nowo te same sekrety myśli, które istniały od dawna w szkołach duchowych. Zdumiewający przykład pochodzi z greckich Szkół Tajemnic sprzed 2500 lat, które nauczały, że istnieje pięć doskonałych trójwymiarowych form – Bryły Platońskie -, które są podstawą wszystkiego w fizycznym świecie. Współcześni naukowcy wyśmiewali tą ideę, aż do roku 1980, kiedy to profesor Emeritus Robert Moon (uczestnik Projektu Manhattan - L.) z Uniwersytetu w Chicago dowiódł, że cała Tablica Okresowa Pierwiastków – dosłownie wszystko w fizycznym świecie – opiera się na tych samych pięciu formach! Faktycznie we współczesnej fizyce, chemii i biologii wzory tworzenia opisane w świętej geometrii są odkrywane na nowo, niestety bez większego zrozumienia ich duchowego znaczenia, które chroni przed nadużyciem tej wiedzy.
Święta Geometria – w skrócie – dostarcza istotnej wiedzy dla każdej ludzkiej aktywności wyjaśniając naturalne wzory, na których opiera się świat. W przeszłości szkoły duchowe strzegły ściśle sekretów Świętej Geometrii – w wielu przypadkach wymagając od inicjowanych, aby prędzej oddali życie niż zdradzili sekrety osobom nie inicjowanym. Jednak wraz z ponownym odkryciem tych wzorów przez współczesną naukę, to co było tajne stało się dostępne dla każdego. Każdego z nas dotkną skutki zrozumienia bądź niezrozumienia przez ludzkość Świętej Geometrii materii i duszy. Każda indywidualna próba stosowania wiedzy o świętej geometrii w świecie – w Lecznictwie, Środowisku, Rozwoju Duchowym, Medycynie, Psychologii, Sztuce, Edukacji, Fizyce, Metafizyce – jest konstruktywnym aktem leczącej mądrości.”

Pięć brył platońskich:

Istnieje tylko pięć wielościanów foremnych zwanych bryłami platońskimi. Są one istotne, ponieważ stanowią budulec dla wszelkiego życia organicznego. Można je znaleźć we wszystkich formach życia, minerałach, muzyce, języku oraz w dźwiękach. Platon, jeden z największych greckich filozofów, w dialogu zatytułowanym Timajos przypisał im cztery żywioły, z których jest zbudowany świat.
Czworościan – Ogień
Sześcian – Ziemia
Ośmiościan – Powietrze
Dwunastościan – Eter (materiał, który wypełnia obszar Wszechświata powyżej sfery ziemskiej)
Dwudziestościan – Woda
Wszystkie bryły stanową składową Sześcianu Metatrona, można więc powiedzieć, Sześcian Metatrona stanowi szablon budowy wszechświata wyznaczony przez bryły platońskie. Formy te stają się nieograniczone podobnie jak przestrzeń i czas. Przyjrzyjmy się poniżej jak więc dochodzi do powstania tych struktur.

"Z punktu widzenia fizyki lub matematyki ruch sam w sobie, czy też energia kinetyczna, nie może pojawić się w próżni. Nie może nawet wirować, bowiem najmniejszy ruch potrzebuje przynajmniej jednego obiektu w przestrzeni oprócz was samych. Musi istnieć coś, wokół czego, czy też w stosunku do czego, można wykonać ruch. Jeśli taki obiekt nie istnieje, nie wiemy, że się ruszamy. Gdybyście unieśli się dziesięć metrów w górę, o skąd byście o tym wiedzieli? Nic by się nie zmieniło. Jeśli nic się nie mienia, nie ma ruchu”.

Drunvalo Melchizedek "Pradawna Tajemnica Kwiatu Życia"

 

Na początku jest więc tylko Duch-Stwórca. Nie ma nawet przestrzeni. Duch (jego graficznym symbolem jest punkt) stwarza najpierw przestrzeń, aby cokolwiek mogło się w niej potem objawić. Następnie, gdy sfera jest gotowa (mamy już dwa miejsca - punkt wyjścia i powierzchnię sfery) Duch przemieszcza się na powierzchnię i tworzy drugą sferę - identyczną jak pierwsza. Wraz z powstaniem drugiej sfery, powstaje kształt zwany Vesica Piscis, uważany za "łono wszechświata", z którego promieniuje światło. "I stała się światłość."... Mówiąc bardziej naukowo, kiedy połączymy ze sobą cztery punkty Vesicy (środki okręgów i miejsca przecięcia się okręgów, otrzymamy krzyż, który można uznać za podstawę światła, rozumianego jako całe spektrum fali elektromagnetycznej, gdyż oba składniki tej fali (elektryczny i magnetyczny) rozchodzą się przenikając się wzajemnie pod kątem 90 stopni. W życiu codziennym człowiek uznaje za światło tylko maleńki wycinek całego spektrum fali elektromagnetycznej. Czyni tak, ponieważ utożsamia światło z tym, co widzi jego oko. Następnie duch porusza się według określonego wzoru - zawsze zmierza do punktu, który leży jak najbliżej środkowej sfery. Nasz idzie w dół i tworzy trzecią sferę. Duch przesuwa się dalej i tworzy kolejne sfery wchodząc tym samym w ruch wirowy. Gdy zatacza pierwszy pełny obrót 360 stopni, rysuje łącznie siedem sfer - tyle ile dni trwa opisane w Biblii stwarzanie świata. Te sześć sfer opisanych na jednej środkowej sferze tworzy pierwszy statyczny kształt nazwany Wzorcem Genesis czy też Ziarnem Życia.


Ziarno życia


Kwiat życia


Sześcian Metatrona

 

Według Melchizedeka trójwymiarowy Wzorzec Genesis puszczony w ruch wirowy tworzy w wyniku rotacji wokół swej centralnej osi torus, przypominający pączek z dziurką w środku.
Duch może wędrować wokół sfery wyjściowej w nieskończoność, rysując (od punktu do punktu) kolejne sfery i zakreślając nimi coraz większą przestrzeń. W interpretacji Melchizedeka wędrówka ducha kończy się po pięciu pełnych obrotach ducha wokół pierwotnej sfery wyjściowej. Dopiero wówczas bowiem duch tworzy matrycę, dzięki której można zbudować
Tak więc duch dokonuje drugiego pełnego obrotu wokół sfery centralnej, tworząc sześć kolejnych sfer w punktach leżących najbliżej sfery centralnej.
Teraz możliwe jest powstanie tzw. Jajo Życia, czyli ośmiu pierwszych komórek zwanych macierzystymi - kształt embrionalny żywego organizmu. Jajo Życia widać wyraźnie, gdy pokażemy powyższy obrazek w trzech wymiarach - po lewej. Po prawej stronie zdjęcie ludzkiego embrionu ośmiokomórkowego.
Duch dokonuje trzeciego pełnego obrotu i tworzy kształt zwany Kwiatem Życia. W starożytności symbol Kwiatu Życia można było spotkać w różnych miejscach na całym świecie.

W oryginalnym symbolu Kwiatu Życia mamy dwa rzędy niedokończonych kół. Jeśli dokończymy te koła, to uzyskamy pełny wzór Kwiatu Życia, zawierający w sobie dziewiętnaście kół z czego trzynaście (lub dwanaście kół wokół jednego centralnego...) składa się na całość zwaną Owocem Życia.
Wzór Owocu Życia Melchizedek nazywa "jedną z najświętszych, najbardziej uświęconych form, jakie istnieją na Ziemi", albowiem z jego treści "powstało wszystko, co istnieje w Rzeczywistości."
Jajo Życia, torus i Owoc Życia stanowią "podstawę stworzenia wszystkiego co istnieje, bez wyjątku".Sześcian Metatrona i bryły platońskie

W świętej geometrii przyjęło się traktować koło jako symbol energii żeńskiej, a linię prostą jako symbol energii męskiej. Połączmy teraz energię męską z żeńską, nakładając linie proste na żeńskie koła. Kiedy nałożymy linie proste na Owoc Życia łącząc ze sobą wszystkie środki jego trzynastu kół, otrzymamy tzw. Sześcian Metatrona. To w jego matrycy zawarte są wszystkie platońskie bryły, poza dwunastościanem, którego nie da się narysować używając siatki Sześcianu Metatrona. Dwunastościan możemy narysować dopiero wówczas, gdy dorysujemy do Sześcianu dodatkowe linie. Jednak wówczas krawędzie dwunastościanu wykroczą poza ramy Sześcianu. co zgodne jest z pitagorejską koncepcją dwunastościanu jako "stelażu wszechświata".
W wyniku łączenia środków wszystkich kół liniami prostymi otrzymujemy Sześcian Metatrona.

"Zostałeś stworzony z ogromem i wszechobecnością światła
Na tym polega brak ograniczeń i kontroli
W swoim boskim wzorcu jesteś bez limitu
Jesteś poza formą
Jesteś stworzony ze światła i powrócisz jako światło
Jesteś wszechobecną istotą boską
Tańcząc w wiecznym słońcu
W swoim życiu, Jesteś. "

Gdy pracujemy z Metatronem zwłaszcza w charakterze uzdrawiania równocześnie pracujemy ze świętą geometrią. Następuje uzupełnienie struktur geometrycznych w naszej matrycy DNA co przynosi wspaniałe wyregulowanie częstotliwości energetycznej ciała. To dlatego leczenie jest tak głębokie i tak różne od innych. Następuje pierwotne przekodowanie matrycy co prowadzi nas do stanu równowagi wewnętrznej i spotkania z naszym prawdziwym ja. Bez obciążeń. Bez limitów. Bez długów karmicznych.
Metatron odblokuje drzwi, dzięki czemu można zobaczyć swój prawdziwy boski potencjał.