"To jest próg przebudzenia ludzkości ... Przynosimy tą uzdrawiającą energię dla podniesienia jej wibracji dla zmiany tego jak się czuje i jak myśli o życiu i o wszystkim co robi … Przynosimy ją teraz, aby podnieść Was z ciemności i pułapek ego i ziemskiego sposobu myślenia ... Zobaczcie … Nowy świt … Nową energię … Ponieważ jesteście gotowi… A my odpowiadamy na wasze wezwanie”..

Terapia Metatronia jest obecnie uznawanym na Zachodzie systemem uzdrawiania i należy do całej grupy metod uzdrawiania kwantowego obok Reiki czy Uzdrawiania Duchowego. W rzeczywistości jest to wibracja Światła płynącego ze Źródła, a w związku z tym wykorzystuje w procesie uzdrawiania boskie światło i wysokie częstotliwości płynące z połączenia z Archaniołem Metatronem. Współpraca z tym wspaniałym orędownikiem i opiekunem ludzkości ma pomóc w doprowadzeniu do zagojenia ran oraz w dostosowaniu energetycznym ludzkości, która nadal wibruje bardzo nisko i nie nadąża za zmianami energetycznymi jakie zachodzą na planecie.
Połączenie z energią Archanioła Metatrona pozwala na spontaniczne uzdrowienia wielu organów w ciele fizycznym pod kątem emocjonalnym, fizycznym, duchowym czy psychicznym. Następuje wiele zmian w życiu, a praca i wsparcie energii Metatrona nie ma końca. Pomaga w procesie zmian, które najczęściej idą w kierunku zrozumienia prostoty szczęścia, oraz z odnalezieniu własnej ścieżki duszy.
Poprzez przyjęcie inicjacji Nieaktywnej zostaniesz dostrojony do Światła Źródła, które pomoże Ci we własnym procesie ewolucji poprzez przewodnictwo i wsparcie Archanioła Metatrona. Chodzi o dostosowanie, transformację, uwolnienie, oświecenie, przebudzenie, zrozumienie i wiele więcej.

Terapia Metatronia posiada zatwierdzony proces inicjacyjny, który obowiązuje każdego Mistrza Inicjującego Uzdrowiciela Metatronia Therapy.


Poziomy dostrojenia

Istnieją tylko dwa poziomy inicjacji:

  • Uzdrowiciel
  • Mistrz Inicjujący Uzdrowiciel

Poziom Uzdrowiciela
Na tym poziomie możesz leczyć innych w celach zawodowych, posiadasz członkostwo MTFOL jako Praktykujący Uzdrowiciel, jesteś wpisany na oficjalną listę Uzdrowicieli. Opata członkowska MTFOL wymagana.

Poziom Mistrza Inicjującego Uzdrowiciela
Mistrz Inicjujący Uzdrowiciel Praktykujący - poziom Mistrza daje możliwość pracy jako Mistrz przekazujący dostrojenie innym Uzdrowicielom.

 

Szczegóły inicjacji Metatronia Therapy:

Uzdrowiciel Praktykujący
Inicjacja odbywa się na odległość, w trakcie spotkania online lub bezpośrednio, poprzedza ją wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z przesłanym skoroszytem Uzdrowiciela a następnie wypełnienie i przesłanie formularza Q&A. Na tym poziomie zostaniesz dostrojony do poziomu aktywnego, dzięki czemu będziesz mógł wykonywać praktykę Terapeuty Metatronia. Opłata MTFOL jest wliczona w cenę inicjacji. (Proszę odwiedzić stronę fundacji www.mtfol.co.uk po szersze informacje dotyczące organizacji). Jest to pierwszy poziom inicjacji. Otrzymasz energię i częstotliwości, które pozwolą uzdrowić siebie, po tym procesie będziesz mógł uzdrawiać innych. Pierwszy poziom dostrojenia jest często odczuwany jako bardziej intensywny ze względu na wysokie częstotliwości świętego kodowania geometrycznego Metatrona, które wykonują proces wyrównania częstotliwości naszego pola energetycznego i zaczynają wykonywać swoją magię. Niektórzy czują się przytłoczeni energią, inni wysoko podekscytowani, jeszcze inni czują inaczej, to zależy od Twojego unikalnego DNA i Twojego poziomu częstotliwości w jakich w danym momencie wibruje Twoje ciało świetliste. Bez względu na różne odczucia u każdego następuje ten sam proces uzdrowienia ciała fizycznego, duchowego, eterycznego i astralnego, aury i czakr. Dzięki temu rozpocznie się wiele pięknych zmian w twoim życiu, blokady zostaną usunięte. Wszelkie utrwalone lęki i sztywne formuły zostaną powoli zastąpione światłem, nastąpi wielka ekspansja światła, która pozwoli odnaleźć drogę twojej duszy do Źródła.

Mistrz Inicjujący Uzdrowiciel
Jest to ostatnie dostrojenie, które pozwala inicjować innych. Musisz zostać Aktywnym Uzdrowicielem, zanim będzie można uznać cię za Mistrza Inicjującego. Istnieją dwa poziomy Mistrza Inicjującego.
Pierwszy jest Niepraktykującym Mistrzem i jest przeznaczony dla własnego rozwoju, procesu wznoszenia się i przebudzenia. Przy ubieganiu się o inicjację mistrzowską należy poinformować swojego Mistrza Inicjującego do jakiego poziomu chcesz być dostrojony.
Drugi poziom to Praktykujący Mistrz Inicjujący Uzdrowiciel co oznacza, że możesz pracować czynnie jako praktyk Mistrz oraz dostrajać innych. Na poziomie Mistrza zostanie pokazane Ci, w jaki sposób dostrajać innych do Metatronia Terapii i jak utrzymywać wyższą wibrację. Jest wymagane zachowanie minimalnego okresu 3 miesięcy pomiędzy początkową inicjacją a poziomem Mistrza Inicjującego Uzdrowiciela. Ostateczną decyzję o okresie pomiędzy dostrojeniami podejmuje Mistrz Inicjujący zgodnie z własną mądrością i kierownictwem Światła i Miłości.
 

Proces inicjacyjny

Aby rozpocząć proces inicjacyjny wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który pozwoli ocenić możliwość przystąpienia do dostrojenia. Ponieważ Metatronia Therapy pracuje z najwyższymi energiami uznaje, że nie każdy jest w stanie w danym momencie życia przystąpić do procesu. Czasem będzie konieczność przyjęcia pierwszego wyrównania poprzez sesję uzdrawiania. Czasem będzie wymagane przejście ścieżki otwarcia poprzez dostrojenie do Reiki. Proces jest zawsze indywidualny. Terapia Metatronia uznaje, że Reiki jest procesem, który otwiera na wyższe energie i pozwala pracować z tą piękną energią Źródła. Po akceptacji Mistrz Inicjujący Uzdrowiciel przesyła skoroszyt informacyjny oraz formularz Q & A, który należy wypełnić i odesłać z powrotem swojemu Mistrzowi przed rozpoczęciem dostrojenia. Wypełniony formularz Q & A potwierdza, że skoroszyt został całkowicie przeczytany a moduły Terapii zrozumiane.
Energia Metatronii działa na informacji przekazywanej przez Metatrona. Przez pierwszy miesiąc po dostrojeniu nastąpi czas uwalniania, dostosowania, przebudzenia, samoleczenia, wyważania lewej / prawej półkuli mózgu i ogólnego balansowania i restrukturyzacji tak, abyś miał solidne podstawy i możliwości do przenoszenia tej energii. Zaleca się, aby po dostrojeniu dać sobie przynajmniej jeden miesiąc zanim rozpoczniesz leczyć innych. Jest to czas, który jest potrzebny twojemu ciału na dostosowanie się do tych wysokich wibracji.
Archanioł Metatron będzie twoim przewodnikiem i twoim pomocnikiem od momentu, kiedy zostaniesz dostrojony. Otrzymasz bardzo silną energię uzdrawiającą, która zapiera dech w piersiach, oraz nauczysz się pracować z uzdrawiającą energią na różne sposoby. Chociaż nauczanie bazowe zawarte w skoroszycie jest takie same w całej rozciągłości dla każdego, Metatron zaprasza każdego do własnej podróży i będzie on współpracował z każdym inaczej w zależności od energii, którą możemy w danym momencie utrzymać.
Proces dostrojenia jest dla każdego unikalnym doświadczeniem. Nasze DNA jest wyjątkowe, nasz kontakt z duszą jest wyjątkowy, nasza podróż jest wyjątkowa. Każdy z nas jest inny. Dostrojenia pozwalają na uzdrowienie nie tylko siebie, ale i innych. Otworzą na wiele wymiarów. Nastąpi praca z uwolnieniem ego, aby móc puścić rzeczy, które już nie służą, a których trzymasz się kurczowo, oraz wiele, wiele więcej…
Ludzie przeżywają je we własny wyjątkowy sposób. To jest bardzo intrygujące. Nie można objąć tej uzdrawiającej wibracji z liniowej perspektywy umysłu, ponieważ wykracza poza wszelkie oczekiwania; jest również bardzo różna od wszelkich znanych technik uzdrawiania. Przede wszystkim polega na całkowitym oddaniu się do jednego światła, i boskiej istoty, i prawdy w nas samych. To leczenie nie działa poprzez umysł/ stan ego. Wszystko toczy się w obrębie twojego pola wibracyjnego.
Metatronia nie jest również jak Reiki. Jest to zupełnie inne światło, inna częstotliwość & wzornictwo wibracyjne. Jest to jedna z najpiękniejszych energii z jaką kiedykolwiek pracowałam. I choć jest to wspaniale transformująca i potężna energia, równocześnie jest bardzo kochająca i bardzo bezpośrednia.