Archanioł Gabriel jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, kary, śmierci i objawienia. Obok Michała i Rafała (Rafaela) jest jednym z trzech znanych z imienia aniołów, występujących w Starym Testamencie. Gabriel sprawuje władzę nad rajem. W Starym Testamencie pojawia się 2 razy: w księdze proroka Daniela Gabriel tłumaczy prorokowi sens wizji o baranie i koźle (Dn 8,13-26), oraz dalej wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach - latach (Dn 9,21-22; Jr 25,11 n). W Nowym Testamencie pojawia się dwukrotnie w Ewangelii Łukasza: pierwszy raz, gdy zwiastował Zachariaszowi w świątyni żydowskiej narodzenie św. Jana Chrzciciela (Łk 1,19), oraz kiedy Najświętszej Maryi Pannie zwiastował narodzenie Jezusa (Łk 1,26). Zgodnie z tradycją chrześcijańską zaliczany do grona siedmiu archaniołów o szczególnym znaczeniu. W islamie był on wysłannikiem Boga (Allaha) i przewodnikiem proroka Mahometa podczas Miradżu, miał także podyktować prorokowi Koran. Według tradycji islamskiej wyobrażany był jako duch, przybierający wygląd człowieka o czterech skrzydłach, na których miał wypisaną Bismalę. Każde z nich składało się ze 100 mniejszych skrzydeł. Gdy Bóg nakazał Gabrielowi zniszczyć miasta lub niewiernych ludzi, rozpościerał on tylko dwa zielone skrzydła. Postać Gabriela swoją wielkością wypełniała przestrzeń między wschodem i zachodem. W Koranie nazywany często Czarnym Aniołem.

Archanioł Gabriel jest na Zachodzie patronem filatelistów, pracowników łączności, pocztowców, dyplomatów, teledetekcji, radia i telewizji. Gabriel jest uważany za łagodniejszego niż Michał. Jego imię oznacza "człowiek Boży", czy "Bóg jest moją siłą". To Gabriel zadmie w róg zapowiadając drugie przyjście Chrystusa. Jest Archaniołem Zwiastowania ludzkości, zmartwychwstania, miłosierdzia, objawienia, prawdy, sprawiedliwości i nadziei. Jest również zwiastunem nowości i "objawionych odpowiedzi". Gabriel jest również związany z różnymi formami magii, alchemii, pracy z intuicją, zdolności psychotronicznych, jasnowidzenia, wróżenia, podróży astralnych i medycyny energetycznej. Jest Archaniołem najbardziej kojarzonym z kobietami i cyklami kobiecymi.
Archanioł Gabriel budzi naszego "wewnętrznego anioła”, wiążącego nas z naszą wyższą jaźnią. Ten prosty rytuał przebudzenia przynosi nam dary nadziei, szczęścia i wskazówki. Ten inspirujący Archanioł kieruje i tworzy wir energii, która będzie przekształcać nasze życie w radosne anielskie doświadczenia. Gabriel jest również znany jako anioł komunikacji. Zapytaj go, aby ujawnił Ci prawdę, jeśli szukasz nowego kierunku lub jesteś gotowy na nowy początek. Wizualizuj Archanioła Gabriela jako wir doskonałego biało-złotego światła, które zstępuje i wypełnia cię na wszystkich poziomach istnienia.
W malarstwie Gabriel zazwyczaj przedstawiany jest z wielką trąbą miedzianą, co symbolizuje jego rolę w charakterze posłańca, który dmąc w trąbę ogłasza wiadomości od \Boga. Jeśli potrzebujesz jakiejś porady – wezwij Gabriela. Czasem odpowiedzi od niego przychodzą przez media i środki przekazu, lub billboardy. Kiedy prosisz go o pomoc przygotuj się na ciężką pracę, ponieważ będzie cię on determinował do trudu i ukończenia danego dzieła.
Afirmacja: Archaniele Gabrielu, wypełnij mnie wirem doskonałego biało- złotego światła, które oczyszcza całe moje ciało i łączy je w jedną szczęśliwą całość.

Archanioł Gabriel koncentruje się na radości i komunikacji! Tak więc nauczy cię dostrzegać radość i doświadczać radość ze spraw istniejących, które będą obfitować w nas i manifestować nowe i ekscytujące poziomy radości w naszym życiu codziennym. Gabriel jest także tradycyjnie znany jako wielki komunikator z Bogiem. Tak, on będzie w stanie szczególnie pomóc ci w komunikacji wewnętrznej i dostępu do swojej intuicji, oraz oczywiście ze światem zewnętrznym.