Uriel jest archaniołem należącym do jednego z tych siedmiu, którzy stali najbliżej tronu Bożego, tak więc jest uważany za strażnika tronu. Jest Archaniołem zbawienia (jak w Czwartej Księdze Ezdrasza) oraz światłości. W etiopskiej Księdze Henocha – jest archaniołem „sprawującym władzę nad gromem i trwogą". W Życiu Adama i Ewy Uriel jest aniołem skruchy. Według Ewangelii Bartłomieja, Uriel został stworzony jako piąty Archanioł, po Satanaelu, Michale, Gabrielu i Rafale. W Apokalipsie Eliasza, Uriel jest jednym z dwóch Archaniołów (drugim jest Michał), który w Dniu Sądu Ostatecznego zaprowadzą do raju naznaczonych pieczęcią Chrystusa. Pomimo sławy, jaką się cieszył, Uriel był jednym z aniołów, których kult został oficjalnie potępiony przez papieża Zachariasza podczas synodu rzymskiego w 745 r. (ten sam los spotkał m.in. Raguela i Tubuela). W judaizmie natomiast jeszcze dziś spotyka się ślady kultu „świętego Uriela”. Współcześni Żydzi przed snem odmawiają modlitwę zawierającą słowa: „Winni Pana, Boga Izraela, niech Michał stanie po mojej prawicy, Gabriel po lewicy, Uriel przede mną, Rafael za mną, a ponad głową przebywa obecność Boga”.


Uriel nie jest wymienione z nazwy w Biblii, ale znajduje się w tekstach rabinicznych. Jego imię oznacza "Bóg jest moim światłem" lub "Ogień Boży". Uważany jest za jednego z najbardziej wiernych i oddanych spośród wszystkich aniołów. Był aniołem posłańcem wysłanym przez Boga do Noego, aby go ostrzec o powodzi. W rabinicznej myśli, uważa się, że to Uriel przekazał ludziom Kabałę. Jest archanioł zbawienia, poświęcenia, posługi, pokoju, zrównoważonego wyroku, i oświecenia. Uriel może zostać poproszony o pomoc w jasności umysłu. Podobnie jak Gabriel, jest łączony z niektórymi "paranormalnymi" dziedzinami - magią, alchemią, kosmiczną świadomością i astrologią.
Uriel oświeca nasze umysły nowymi wiadomościami, ideami, objawieniami, oraz spostrzeżeniami. Poproś go o wsparcie gdy potrzebujesz jakiegoś rozwiązania podczas pisania, nauki lub zdawania trudnych egzaminów. Łączy nas z nieskończoną mądrością Boga i pomaga skupić się podczas pracy intelektualnej.

Archanioł Uriel pozwoli Ci zrozumieć piękno wokół siebie i doświadczyć "kobiecej strony piękna" poprzez eskalację poczucia wdzięczności oraz męskiej strony piękna poprzez stymulację swoich talentów potrzebnych dla twórczej ekspresji. Tak więc otrzymasz wsparcie w stymulowaniu kreatywności i inspiracji wraz z ekspresją artystyczną w jej wielu formach.