Każdy kolor jest związany z innym poziomem wibracji, a więc to oznacza, że dotyka różnego aspektu nas samych. Każda częstotliwość ma swój własny aspekt i swója własną historię doświadczania. Wszystko jest w nim zawarte. Tak więc, aby poznać obszary spraw, które dotykają lub integruję nas samych warto zapoznać się przynajmniej z ogólnym kształtem wibracji kolorów. Ponżej obraz pokazujący krótką charakterystykę, zgodnie z energią Auracle Healing Cards.