"Nasza Dusza jest bytem z natury niezniszczalnym, której obecność trwa od wieczności do wieczności. Jest niczym słońce, które wydaje się zachodzić tylko naszym doczesnym oczom, lecz w rzeczywistości nigdy nie zachodzi, a świeci nieustająco".

                                                                                                                                                                     J.W.Goethe

Spotkanie z Duszą jest jak najwspanialsze spotkanie z najpięniejszą częścią siebie, najbardziej czystą, prawdziwą. Jest jak doświadczenie iskry Stwórczy, światła które emanuje kolorami prawdy: czasem smutkiem, żalem, czasem radością i spełnieniem, czyli wszystkim czym jesteśmy my, ludzie.

Wszechświat i wszystko co nas otacza i co się w nim znajduje neustannie wzrasta, porusza się, zmienia, wibruje. Nic poza zmianą nie jest stałe czy trwałe. A więc i my nieustannie wzrastamy w swojej energetycznej formie. Tylko światło i jego wibracje są w stanie w sposób najprostrzy to wyrazić. Mandale duszy są pięknym sposobem popatrzenia na swój koloryt i energię.