"Nasza Dusza jest bytem z natury niezniszczalnym, której obecność trwa od wiecznośi do wieczności. Jest niczym słońce, którewydaje się zachodzić tylko naszym doczesnym oczom, lecz w rzeczywistości nigdy nie zachodzi, a świeci nieustająco".

                                                                                                                                                                     J.W.Goethe