"Nie mogę siebie nazwać wiedzącym. Byłem poszukującym i jestem nim dotąd, nie szukam już jednak w gwiazdach i księgach, zaczynam bowiem słyszeć nauki, którymi szemrze we mnie własna krew".

                                                                                                                                                                                                       Hermann Hesse

Zapraszam wszystkich chętnych do poznania sztuki interpretacji Tarotowego Portretu Psychologicznego. 

W związku z tym, że zagadnienie jest bardzo szerokie cały proces nauczania realizuję w trakcie czterech niezależnych warsztatów. Każdy etap nauki determinuje następny i trudno jest poznać całą technikę nie wchodząc we wszystkie jej obszary. Natomiast tempo pracy jest oczywiście sprawą bardzo indywidualną. Zwykle potrzeba kilku miesięcy przerwy pomiędzy spotkaniami, aby mieć spokojny czas na poznanie, przećwiczenie, zrozumienie i doświadczenie każdej części materiału. 

Warsztat I - Portret Indywidualny, skupia się na wiedzy dotyczącej:

 • koncepcji archetypów w ujęciu psychologicznym, filozoficznym oraz w znaczeniu kart tarota; znajomość kart nie jest konieczna, jak również nie jest konieczne ich posiadanie; 
 • obliczania i budowania Portretu Psychologicznego; sztukę łączenia znaczenia archetypów przy interpretacji Portretu na poziomie liniowym oraz dużo głębszym;
 • odczytywania z Portretu drogi życia i wszystkich jej etapów (dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały), programów obecnego wcielenia, lekcji, zadań, misji życiowej, darów duszy oraz darów Wszechświata, opiekunów duchowych, punktu komfortu; darów i talentów, ale również słabości, skłonności do nałogów czy innych podświadomych obszarów autodestrukcji czy niemożności;
 • indywidualnego postrzegania rzeczywistości w ujęciu podświadomych programów oraz naszej nadświadomości;
 • określenia drogi wcieleń duszy, jej nadrzędnych zadań, przyczyn wcielenia na Ziemi (obszar podstawowy, więcej przy Portrecie Karmicznym), do czego dojdzie w danym życiu, co osiągnie;
 • metod świadomej pracy z każdym programem, jaki mamy wpisany w obecne wcielenie

Warsztat II - Portret Partnerski, skupia się na wiedzy dotyczącej:

 • określenia punktu zapętlenia oraz motywu przewodniego w życiu każdej osoby
 • obliczania oraz interpretacji Portretu Partnerskiego; w odniesieniu do każdego rodzaju relacji - miłosnej, przyjacielskiej, biznesowej, więzów rodzinnych, również z ukochanym pupilem
 • określania drogi realizacji danej znajomości, jej etapy, dokąd zmierza, czy ma szanse szczęśliwej realizacji, jej zadania, wspólne lekcje, misja danej relacji czyli po co tak na prawdę razem się spotkaliśmy z danym partnerem
 • sposobów radzenia sobie z obszarami problemowymi w relacji, 
 • obliczania naszego indywidualnego portretu dnia; sposobu określania najlepszego dnia dla wszystkich ważnych wydarzeń w życiu - zakup nieruchomości, samochodu, rozpoczęcie biznesu, ślub itd.
 • świadomego planowania najbliższych lat życia

Warsztat III - Portret Cienia, skupia się na wiedzy dotyczącej:

 • koncepcji cienia jako głębokiego obszaru naszej osobowości, gdzie ukryte są najbardziej destrukcyjne emocje, programy oraz jak je przepracować 
 • obliczania Portretu Cienia oraz sztuki interpretacji poszczególnych pozycji portretu
 • określenia co działa na naszą podświadomość, jaki jest do niej klucz; na co jesteśmy skazani w tym wcieleniu, co na pewno doświadczymy; co jest dla nas ważne a czego sobie nie uświadamiamy; co działa na naszą świadomość, co odrzucamy w sobie; obszar najbardziej destrukcyjny głęboko w nas
 • dziedzina życia, która ujawni się w życiu dorosłym a w której będziemy mistrzami
 • obszaru największych zadań w punktu widzenia duszy, co jesteśmy w stanie najwięcej osiągnąć w służbie ludzkości i do czego dojść jako istoty duchowe

Warsztat IV - Portret Karmiczny, skupia się na wiedzy dotyczącej:

 • karmy jako najwyższego prawa wcieleń ziemskich
 • sposobu obliczania oraz interpretacji Portretu Karmicznego każdej osoby
 • odczytania kim byłem, co robiłem, co jest zadaniem na to wcielenie, jak odpracować karmę, jaki jest punkt komfortu karmicznego, jak pracować z misją w obecnym wcieleniu, jaki jest stosunek danej osoby do karmy, do pieniędzy, do partnerstwa, co jest komu przeznaczone
 • portretu karmicznego partnerskiego, przeznaczenie pary :)

Jak widać przy tak szerokiej gamie obszarów, w których porusza się Portret Psychologiczny jest to narzędzie, które pozwala bardzo głęboko zrozumieć życie, motywy działań, przyczyny wszystkich sytuacji czy zdarzeń oraz sposoby realizacji przedsięwzięć lub relacji. Bardzo często można z góry określić czy dana znajomość ma szansę zrealizować się szczęśliwie oraz jakie będzie przechodziła lekcje. Ale najpiękniejsze jest to, że można również dzięki tej technice odnaleźć sposób w jaki możemy uzdrowić większość obszarów w naszym życiu. Pokazuje jasną ścieżkę, którą należy podążać ku swojemu szczęściu. 

Odkrywanie siebie jest wspaniałą przygodą. Ale również daje potężne możliwości do pracy dla terapeutów, psychologów, pedagogów itd. Tarotowy Portret przekazuje szybkie i dokładne informacje, z jakim problemem zmierza się dana osoba, co pozwala na większe zrozumienie oraz konkretną pomoc przyspieszając cały proces terapeutyczny.

Jest równieź bardzo dobrym narzędziem biznesowym. Poznanie partnera biznesowego w kontekście jego sposobu myślenia, szybkości podejmowanych decyzji, uczciwości, umiejętności jest niezwykle pomocne przy własnych decyzjach zawodowych, kontraktowych czy pracowniczych. 

Niewątpliwie Tarotowy Portret Psychologiczny jest techniką, która wymaga od nas dużej uważności oraz obserwacji wszystkich zmiennych, jakie są wpisane w naszą lub czyjąś datę urodzenia. Wpływy poszczególnych energii na siebie, realizacja programów oraz zmienne karmiczne pokazują, że Indywidualny Portret jest żywą materią. Ale właśnie dzięki temu wspaniale pokazuje jak wiele możemy zrobić dla siebie, jak bardzo możemy rozwinąć swój urodzeniowy potencjał i zrealizować się w sposób pełny i najbardziej dla nas szczęśliwy.

Portret jest strukturą, którą trzeba poczuć w sobie, usłyszeć jego głos we krwi. I ja cię tego nauczę. Widzieć to, co niewidzialne. Słyszeć to, co niesłyszalne. To dzięki tej technice nie będziesz już mógł powiedzieć, że nie wiesz co dalej robić, w jakim kierunku pojść. Idąc dalej za Hermannem Hesse dodam:

"Każdy ma jakieś „zadanie”, nikt jednak nie może sam go dla siebie wybrać, opisać, i wypełniać według własnej woli. [...] Żaden, żaden, żaden obowiązek nie istniał dla ludzi przebudzonych, prócz tego jednego: szukać samego siebie, w sobie się umocnić, po omacku szukać własnej drogi naprzód, niezależnie od tego, dokąd ona wiedzie...Nie żyłem po to, by układać wiersze czy wygłaszać kazania, czy malować. Ani ja, ani żaden inny człowiek nie po to istniał. Wszystko to było jedynie uboczne. A prawdziwe powołanie każdego polegało na jednym tylko: na odnalezieniu samego siebie. I skończyć mógł jako poeta lub wariat, jako prorok lub zbrodniarz - nie jego to była sprawa i w końcu pozbawiona znaczenia. Jego sprawą było znaleźć własny los - nie byle jaki - i przeżyć go w pełni, całkowicie, bez załamania. Cała zaś reszta była połowiczna jedynie, była próbą ucieczki, była nawrotem do ideałów mas, adaptacją i lękiem przed własnym wnętrzem"...

Zapraszam

Jolanta

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: biuro@magiateria.pl