Wszyscy na co dzień doświadczamy, jak potrafią być trudne relacje partnerskie. Ile potrzeba wysiłku, bezgranicznej miłości, aby wypracować kompromisy czy zrozumieć drugiego człowieka. Portret partnerski jest właśnie takim narzędziem, który pomaga dotrzeć do sedna danej relacji. Pozwala znaleźć odpowiedź jak może ona przebiegać, z jakimi trudnościami się borykać, ale przede wszystkim pokazuje, w jakim celu dany człowiek stanął na naszej drodze. Czasem taka wiedza jest niezbędna, aby zrozumieć to, co nas spotyka. Najważniejszą jednak sprawą jest to, że portret partnerski pokazuje nam w jaki sposób rozwiązać problemy partnerskie. Tak więc daje gotowe odpowiedzi, dzięki którym możemy polepszyć naszą relację z ukochaną osobą, z dzieckiem czy choćby z koleżeństwem w pracy czy szefem.

Dlatego warto skorzystać z tej możliwości i dać sobie i bliskim szansę na lepszą jakość.

"Każdy związek jest do­mem, do które­go klucze znaj­dują się w rękach mie­szkańców. Jeśli zam­knie się ich od zewnątrz, dom sta­nie się więzieniem, a oni więźniami"...
Eric-Emmanuel Schmitt