Cytując wstęp do tego rozdziału „rota” daje tarotowi definicję „koła”, czyli wirującego centrum energii, którą Charles Williams, w swojej noweli The Greater Trumps, określił jako taniec życia: gdybyś mógł podążyć za zawiłościami tego tańca, mógłbyś się stać tym jednym – Głupcem – który niezmiennie stanowi centrum tego tańca. Tarot również reprezentuje „torah”, który jest tłumaczony z hebrajskiego jako „prawo”. Pierwsze pięć ksiąg Hebrajskiego Testamentu zwanego również Torą. Tarot jako księga „tory” pokazana jest w księdze praw jaką trzyma Arcykapłanka na swoich kolanach, reprezentując prawo, które może być tylko poznane przez intuicję – czyli osobiste doświadczenia. Jest ona wyrocznią, Sybillą, księżniczką Hator – egipską boginią ziemi, poprzedniczką Izis. Decyzja na pracę z tarotem jest jak rozpoczęcie długiej podróży, podróży wewnętrznej. Słowo „ Tarot” jest kojarzone z egipską "królewską drogą życia”. A anagram „rota” sugeruje znaczenie rozwoju w trakcie tej drogi. Rozwoju w rozumieniu praw życia i przyrody. Gdyż każdy z nas jest mikrocentrum tego życia. I częścią uniwersum.

 


Osobiste symbole tarota jako przewodnictwo i inspiracja

Baskijska antropologistka i nauczycielka tarota Angeles Arrien uczy metody, która determinuje karty Wielkie Arkany do użycia jako indywidualne karty życia.. Jest to idealny sposób do określenia swoich indywidualnych relacji z tymi starożytnymi symbolami: sposób na odkrycie jak tarot może pomóc uzyskać osobisty wgląd w przeznaczenie naszej własnej podróży życiowej.

Poniżej choć parę ogólnych uwag.

Karta osobista i karta duszy

Używając daty urodzenia możesz numerologicznie obliczyć swoje osobiste karty i kartę duszy. Karta osobista pokazuje, czego powinieneś się nauczyć w trakcie swojej obecnej drogi życiowej. Karta duszy z kolei pokazuje twoje przeznaczenie w obecnym życiu. Aby obliczyć te dwie karty dodajesz do siebie miesiąc, dzień i rok urodzenia w ten sposób:

Przykład:
14 październik 1947

      14
      10
+ 1947
    1971 

Teraz należy dodać każdą składową kartę powstałej daty : 1+9+7+1= 18.  Karty należy utrzymywać w zasadzie od 22 do 1. Powstały w ten sposób numer tworzy Osobisty Numer, który oczywiście w tym przypadku koresponduje z kartą Księżyc Wielkiej Arkany. Następnie należy dodać razem cyfry wchodzące w skład 18; tj.1+8=9. W ten sposób zostaje obliczony numer duszy, który w tym przykładzie koresponduje z kartą Eremita. W niektórych przypadkach dodane cyfry będą stanowić cyfrę większą niż 22. Wówczas należy od danej cyfry odjąć 22, np.: 

29 maj 1934 

     29
        5
+1934
  1968

1+9+6+8=24, 2+4= 6. W tym przykładzie numer 6 ( Kochankowie) jest numerem osobistym i duszy. Jest też jeden przypadek, w którym występują więcej niż dwie karty. Jeżeli pierwszą cyfrą jest 19, wówczas pojawiają się 3 karty.

Przykład:
16 listpad 1954

      16
      11
+1954
  1981
19= 1+9=10.
Jest to szczególny przypadek, kiedy trzy karty wpływają na kartę osobistą i duszy. Ludzie z taką sekwencją cyfr muszą uczyć się komunikacji pomiędzy własną umiejętnością tworzenia a wyrażania się. Oczywiście przy analizie danych cyfr bierzemy również pod uwagę cyfry składowe.

Pozwolę sobie w skrócie zinterpretować karty osobiste i duszy osoby urodzonej 18 .10.1968

      18
      10
+1968
  1996 = 19+6=25-22=3

W podanym przykładzie dana osoba ma taką samą kartę osobistą i duszy, co znaczy, że musi głównie koncentrować się na przeznaczeniu duszy. Na nim jest bardziej skoncentrowana, gdyż to zadanie jest dla niej najważniejsze. A jakież ono jest? Na pewno w pierwszej kolejności, w związku z tym, że jest to kobieta jej przeznaczeniem jest zmierzyć się z rodzicielstwem oraz z istotą kobiecości. Zaakceptować swoją atrakcyjność i urok. Wyzwolić zmysł piękna. I nauczyć się być pobłażliwą i wyrozumiałą dla siebie. Wypracować dobre relacje z innymi kobietami z otoczenia, ale również ugruntować swoją energię, pozwolić przepływać swobodnie kreacji i kierunkować ją na działanie w sposób zorganizowany. Tworzyć nowe kombinacje i tworzyć coś wielkiego i niepowtarzalnego. Zwróćmy również uwagę, że cyfra 3 powstała po odjęciu cyfry 22 od cyfry 25. A cyfra 25 jest połączeniem II i V, czyli Arkanu Arcykapłanki i Kapłana. Niewątpliwie osoba ta będzie musiała zaakceptować fakt, że jest częścią wszechświata, w którym ma swoją rolę do odegrania. Niewykluczone, że jest ona związana z ezoteryką, a jeśli tak to zapewne z dzieleniem się wiedzą na jej temat. Ale i również powinna nauczyć się rozumieć prawa przyrody i mieć jasno określony kręgosłup moralny....

Karta życia

Aby obliczyć z kolei kartę życia, dodajemy ze sobą wszystkie cyfry daty urodzenia w nieco odmienny sposób. Robimy to metodą numeryczną, każdą cyfrę po kolei, czyli np z daty urodzenia 12 kwietnia 1965 wyliczamy charakterystyczną wibrację w następujący sposób: 1+2+4+1+9+6+5=28. A następnie odejmujemy 22 jeśli jest powyżej. W tarocie Kartą Wielkiej Arkany odpowiadającej jest cyfra VI, Kochankowie. Nie opisuje ona osobowości danej osoby, ale ukazuje ogólne rodzaje doświadczeń z jakimi dana osoba będzie się zmierzała na swojej drodze życia. W tym przypadku będzie to wszystko co jest wspólne Arkanowi VI, ale i wielokrotności 6. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę również wszystkie cyfry , które wchodzą w skład. Nie należy również zapomnieć o małej Arkanie i przyjrzeć się wszystkim 6, oraz blotce 28. Wchodzą tu pod uwagę wszystkie cyfry do 78. W ten sposób tworzy się całkiem niemały obraz spraw, z którymi dana osoba będzie się zmierzać przez całe swoje życie.