Klasyczna cywilizacja grecka, a zwłaszcza tradycje pitagorejskie i platońskie, próbowały zjednoczyć wszystkie sztuki i dyscypliny naukowe zgodnie z zależnościami harmonijnymi, które były według nich nieodłączne od wszechświata i odzwierciedlały zasady matematyczne, zwłaszcza boską proporcję. Począwszy od mozaik Środkowego Wschodu i piramid Starożytnego Egiptu, poprzez kalendarz Azteków i taoistyczne filozofie, a skończywszy na medycynie Indii, Tybetu i Chin - Święta Geometria od dawna łączyła ze sobą świat duchowy i materialny, Niebo i Ziemię. Współcześnie również odgrywa integralną rolę w sztuce, architekturze, geomancji, matematyce, muzyce, chemii, nauce i najnowszej fizyce.W ciągu boskich proporcji każda część jest mikrokosmosem, czyli zmniejszonym modelem całości. W ślad za nim greccy artyści i architekci używali wyjątkowo często złotych prostokątów - to znaczy takich, w których iloraz długości dłuższego do krótszego boku jest równy złotej liczbie. Wierzyli oni, że figura ta z natury podoba się duszy i sprawia jej przyjemność. Jeśli od złotego prostokąta odetnie się kwadrat, pozostała część jest także złotym prostokątem. Takich złotych prostokątów z małymi złotymi prostokącikami i tak dalej używano do projektowania rysunku na podłodze oraz fasad świątyń. Według tego wzoru powstał, na przykład, słynny Partenon na Akropolu w Atenach. Zgodnie z boską proporcją konstruowano także greckie wazy i rzeźby figuralne. Na przykład pępek rzeźby dzielił wysokość ciała na dwa złote odcinki, w ten sam sposób szyja dzieli górną część ciała zgodnie z boską proporcją, oczy dzielą głowę i tak w nieskończoność. Od czasów renesansu w Europie w tradycji sztuk pięknych często pojawia się boska proporcja w kształtach płócien, rozmiarach postaci i innych szczegółach. Nawet kompozytorzy używali jej do projektowania iloczasu w muzyce. Zagadnienie boskiej proporcji, podobnie jak inne tezy Platona znajdują również swoje odzwierciedlenie w tarocie.

 


Rys. Cesarz z Tarota Marsylskiego podzielony wg schematu Świętej Proporcji

 


Rys. Schemat Świętej Geometrii

 


Rys. Złote Proporcje człowieka

 


Rys. 8 Pałek, Tarot Świętej Geometrii